Teletask.org
Услуги в дома, основани на доказателства
Регистрация

Услугите, предоставяни чрез Teletask.org, намират приложение в социалния и здравния сектор като за целта търсим сътрудничество с организации, които работят в тези области.

Teletask Admin е модул за управление на дейностите и асистентите, подходящ за организации, които ползват наети лица за почасови дейности или изпълнение на конкретни задачи на терен или в дома на клиента. Управлявайте текущите дейности на Вашата организация в реално време през интернет.

TeletASK е модул за заявки на дейности, предоставяни в дома (грижи за деца и възрастни хора, грижи за дома, доставка на стоки до дома, консултации, получавани в дома и др.). Предложете Ваши услуги, които да бъдат включени в Услуги за клиенти.

Teletask Info е модул за онлайн проследяване на работното време на лица, наети за почасови дейности. Вашите клиенти получават доказателства за предоставените им услуги онлайн и в реално време.

Teletask.org - услуги в дома, основани на доказателства.

За контакти и повече информация:
teletask@piamater.org, тел. 02 442 12 81 или 0884 588 446.