Teletask.org
Услуги в дома, основани на доказателства
Регистрация

Подкатегории услуги

Име Описание
Услуги, свързани с индивидуално финансово планиране Тук ще откриете консултации за финансово планиране на Вашето спокойно бъдеще. 
Консултативен кабинет за психично здраве Диагностициране на психични проблеми, кризи, заболявания, и нарушения в развитието при възрастни и деца. Терапия на тревожни разстройства (страхови неврози) - паника, фобии, меланхолия, депресии, разстройства на паметта (свързани с деменции и черепно-мозъчни травми). Възможност за домашно посещение и лечение. Водене на профилактика при тежки депресии и шизофрения. интервенции при зависимости към алкохол, тютюнопушене, наркотици и хазарт. Фамилно консултиране – проблеми в общуването в семейството и между деца и родители. Подкрепяща терапия при загуба или болест на близък. Консултиране по лични и корпоративни проблеми свързани с възприемането и преодоляването на негативните ефекти от финансовата и икономическа криза. Психологични изследвания и тестове. Медицински удостоверения за психична годност свързани със сключване на брак, започване на работа, невъоръжена или въоръжена охрана, за осиновяване, гражданство, нотариални сделки и такива, които да послужат пред органите на съдебната власт и НСС. Експертиза на работоспособността (от Лекарска Консултативна Комисия). Специализираната ЛКК изготвя и протоколи за настаняване в домове за социални грижи за възрастни хора с деменция и др. заболявания.  

Page 1 of 1, showing 2 records out of 2 total, starting on record 1, ending on 2

< previousnext >