Teletask.org
Услуги в дома, основани на доказателства
Регистрация

Подкатегории услуги

Име Описание
Ежедневна грижа Услугите се извършват от основен служител и дежурен през почивни и празнични дни, както и когато услугите се предоставят 7 дни в седмицата. Необходими са от 1 до 5 дни за организиране на предоставянето им. Посещенията се извършват от 7 до 20 часа. Заплащането може да бъде за първите 7 дни - като тестови период за адаптиране на услугите, след което се извършва като абонамент за 4 седмици.  
Помощ в домакинството Услугите включват оказване на помощ при поддържане на домакинството, пазаруване, готвене и др. Услугите се предоставят по график с посещения, определени предварително за целия период, които се извършват или от 8 до 12 часа или от 13 до 17 часа. Услугите се извършват от основен домашен помощник и дежурен помощник с оглед спазване на договорения график. Дните, определени като официални празници, не се включват в графика за услугите. Какво не включват услугите, извършвани от домашния помощник? 1. Миене на прозорци. 2. Основно почистване на силно замърсени жилищни помещения, както и жилища над 100 кв.м. 3. Пране на ръка. 4. Грижи за деца и възрастни.  
Услуги по конкретен повод Придружаване до социални и здравни институции; посещение на лекар, посещение на медицинска сестра или ползване на услуга еднократно.  
Телеасистенция Пиа Матер На 10.07.2012 г., в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, домашен патронаж „Пиа Матер” стартира за първи път в България социалната услуга Телеасистенция. Телеасистенция е интелигентна система за независим живот, базирана на информационни технологии, която дава възможност на възрастни хора и хора със специални потребности да се свържат по спешност със социален работник за предприемане на предварително определени мерки (информиране на близки и други включени в грижата лица, известяване на център за спешна медицинска помощ и др.). Услугата може да се ползва чрез апарат за грижа в дома в цялата страна. 

Page 1 of 1, showing 4 records out of 4 total, starting on record 1, ending on 4

< previousnext >