Teletask.org
Услуги в дома, основани на доказателства
Регистрация

Подкатегории услуги

Име Описание
Ежедневна грижа Услугите се извършват от основен служител и дежурен през почивни и празнични дни, както и когато услугите се предоставят 7 дни в седмицата. Необходими са от 1 до 5 дни за организиране на предоставянето им. Посещенията се извършват от 7 до 20 часа. Заплащането може да бъде за първите 7 дни - като тестови период за адаптиране на услугите, след което се извършва като абонамент за 4 седмици.  
Помощ в домакинството Услугите включват оказване на помощ при поддържане на домакинството, пазаруване, готвене и др. Услугите се предоставят по график с посещения, определени предварително за целия период, които се извършват или от 8 до 12 часа или от 13 до 17 часа. Услугите се извършват от основен домашен помощник и дежурен помощник с оглед спазване на договорения график. Дните, определени като официални празници, не се включват в графика за услугите. Какво не включват услугите, извършвани от домашния помощник? 1. Миене на прозорци. 2. Основно почистване на силно замърсени жилищни помещения, както и жилища над 100 кв.м. 3. Пране на ръка. 4. Грижи за деца и възрастни.  
Услуги по конкретен повод Придружаване до социални и здравни институции; посещение на лекар, посещение на медицинска сестра или ползване на услуга еднократно.  
Телеасистенция Пиа Матер На 10.07.2012 г., в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, домашен патронаж „Пиа Матер” стартира за първи път в България социалната услуга Телеасистенция. Телеасистенция е интелигентна система за независим живот, базирана на информационни технологии, която дава възможност на възрастни хора и хора със специални потребности да се свържат по спешност със социален работник за предприемане на предварително определени мерки (информиране на близки и други включени в грижата лица, известяване на център за спешна медицинска помощ и др.). Услугата може да се ползва чрез апарат за грижа в дома в цялата страна. 
Teletask Info изберете вариант за онлайн проследяване на работното време. 
Услуги, свързани с индивидуално финансово планиране Тук ще откриете консултации за финансово планиране на Вашето спокойно бъдеще. 
Абонамент за периодични печатни издания Абонамент за периодични печатни издания 
Консултативен кабинет за психично здраве Диагностициране на психични проблеми, кризи, заболявания, и нарушения в развитието при възрастни и деца. Терапия на тревожни разстройства (страхови неврози) - паника, фобии, меланхолия, депресии, разстройства на паметта (свързани с деменции и черепно-мозъчни травми). Възможност за домашно посещение и лечение. Водене на профилактика при тежки депресии и шизофрения. интервенции при зависимости към алкохол, тютюнопушене, наркотици и хазарт. Фамилно консултиране – проблеми в общуването в семейството и между деца и родители. Подкрепяща терапия при загуба или болест на близък. Консултиране по лични и корпоративни проблеми свързани с възприемането и преодоляването на негативните ефекти от финансовата и икономическа криза. Психологични изследвания и тестове. Медицински удостоверения за психична годност свързани със сключване на брак, започване на работа, невъоръжена или въоръжена охрана, за осиновяване, гражданство, нотариални сделки и такива, които да послужат пред органите на съдебната власт и НСС. Експертиза на работоспособността (от Лекарска Консултативна Комисия). Специализираната ЛКК изготвя и протоколи за настаняване в домове за социални грижи за възрастни хора с деменция и др. заболявания.  

Page 1 of 1, showing 8 records out of 8 total, starting on record 1, ending on 8

< previousnext >