Teletask.org
Услуги в дома, основани на доказателства
Регистрация

В Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, Пиа Матер стартира за първи път в България услугите Телеасистенция и Teletask.info.

Те могат да се заявят чрез Teletask.org - онлайн платформа за заявки, проследяване и отчитане на дейности, извършвани в дома.

Услугите бяха представени пред журналисти и организации настоящи и бъдещи партньори от социалния сектор.

Телеасистенция е интелигентна система за независим живот, базирана на информационни технологии, която дава възможност на възрастни хора и хора със специални потребности да се свържат по спешност със социален работник за предприемане на предварително определени мерки (информиране на близки и други включени в грижата лица, известяване на център за спешна медицинска помощ и др.).

Teletask Info стартира на 18.05.2012 за клиентите на домашния патронаж Пиа Матер. Това е модул за онлайн проследяване на работното време на лица, наети за почасови дейности, достъпен вече чрез Teletask.org не само за клиенти на домашния патронаж.

Teletask.org въвежда нови за България услуги, които качествено променят модела за извършване на социални дейности за възрастни хора и хора със специфични потребности в общността.

Платформата Teletask.org е отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги, основани на доказателства и въвеждане на качествени, ефективни и достъпни дългосрочни грижи в общността. Онлайн платформата е разработена за нуждите на домашния патронаж на Пиа Матер, но има своето по-широко приложение и включва следните модули:

TeletASK е модул за заявки на дейности, предоставяни в дома (грижи за деца и възрастни хора, грижи за дома, доставка на стоки до дома, консултации, получавани в дома и др.).

Teletask Admin е модул за управление на дейностите и асистентите, подходящ за организации, които ползват наети лица за почасови дейности или изпълнение на конкретни задачи на терен, в дома на клиента.

Услугите, предоставяни чрез Teletask.org, намират приложение в социалния и здравния сектор като за целта търсим сътрудничество с организации, които работят в тези области.

Teletask.org - услуги в дома, основани на доказателства.

За контакти и повече информация:
teletask@piamater.org, тел. 02 442 12 81 или 0884 588 446.